O nama

SJEDIŠTE

Euroadria Tours Putnička agencija d.o.o.
Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik
Tel: +385 20 313 533
Fax: +385 20 313 530
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 8 do 16

ID kod: HR-AB-20-090007786
Matični broj: 01796011 | Upisan u Trgovačkom sudu u Dubrovniku |MBS: 090007786 | OIB: 23047442977
Porezni broj: HR23047442977
Temeljni kapital: 772 500,00 kn
Članovi Uprave: Stevo Andjus, Marko Rešetar, Boris Aleksić, Jakša Novak, Ivana Haklička
Pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Državni inspektorat, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
Voditelj poslova: Ivana Haklička
Svojstvo u kojem voditelj/ica poslova nastupa i ovlaštenja koje ima: Ovlaštenja voditelja poslovanja su vođenje i nadzor djelatnosti, operativnih i administrativnih postupaka, te nadzor kvaliteta i sigurnosti usluge, uključivo i usluge dobavljača.
Po ovlaštenju Uprave predstavlja Društvo i organizacijsku jedinicu.
Kunski račun: IBAN HR2723400091110300252
Devizni račun: IBAN HR2723400091110300252, SWIFT PBZGHR2X

NAŠE USLUGE:

 • Managament destinacije
 • Poslovna putovanja
 • Poticajna putovanja, kongresi i stručna usavršavanja
 • Individualna i grupna putovanja
 • Ugovaranje smještajnih kapaciteta
 • Autobusne ture s pratnjom
 • Krsarenja motornim brodovima
 • Ulaznice
 • Prijevoz putnika i izleti
 • Izleti za goste sa putničkih brodova
 • Pomorska agencija
 • Umjetnost i rukotvorine
 • Pustolovni turizam
 • Hodočašća
 • Najam automobila